Samsyn om uppdraget

Samsyn om uppdraget

Myndighetsledningen, chefer och medarbetare måste ha en gemensam förståelse för myndighetens uppdrag, mål och roll i samhället.

Statskontoret har i flera analyser konstaterat att en bristande samsyn kan leda till intern målkonkurrens, ineffektivitet eller en så kallad informell regelkultur.

Många myndigheterna använder olika typer av diskussioner och samtal mellan ledning och medarbetare för att försöka skapa samsyn om uppdraget. En del använder även verksamhetens organisation som ett verktyg för att öka enhetligheten i verksamheten. Vissa myndigheter ser arbetet med att ta fram egna värdeord som ett sätt att skapa samsyn om uppdraget. Men det finns flera risker med egna värdeord, till exempel att principerna i den statliga värdegrunden trängs undan.

Läs mer om myndigheternas arbete för att skapa samsyn om uppdraget.