Utbildning och fortbildning

Utbildning och fortbildning

För att skapa en god förvaltningskultur är det grundläggande att chefer och medarbetare har förståelse för och kunskap om rollen som statsanställd samt vilka lagar och regler som gäller för myndigheter.

Myndigheterna måste säkerställa att chefer och medarbetarna får den kunskap de behöver genom att säkra kvaliteten i introduktionsutbildningar och genom att oftare använda sig av fortbildningar och anpassade diskussionsövningar.

Läs mer om hur myndigheterna utbildar sina anställda om den statliga värdegrunden.