Medarbetarskapets betydelse – ta tillvara på kompetensen

Medarbetarskapets betydelse – ta tillvara på kompetensen

Det går inte att i alla delar skapa regler för hur statliga myndigheter genomför sitt arbete. Detta blir allt mer uppenbart när samhället blir mer komplext.

Myndigheterna är därför beroende av att enskilda medarbetare använder sina yrkeskunskaper, tidigare erfarenheter och sitt omdöme när de utför sitt arbete. Ett sådant aktivt medarbetarskap förutsätter kunskap om den statliga värdegrunden och medvetenhet om att man som statsanställd är en del av den demokratiska styrkedjan. Medarbetarnas kompetens och erfarenheter bör ses som en central del i arbetet med innovation och verksamhetsutveckling.

För dig som medarbetare innebär ett aktivt medarbetarskap att du ges större frihet i hur du arbetar. Samtidigt som du får ansvar behöver du även få befogenheter att lösa dina arbetsuppgifter på bästa sätt.