Samsyn kring uppdraget

Samsyn kring uppdraget

Det är viktigt att alla medarbetare har en gemensam syn på myndighetens uppdrag. Om alla har samma övergripande riktning och mål kan större ansvar och mer befogenheter delegeras till medarbetarna – det som kallas medarbetarskap.

Att skapa samsyn kräver engagemang från både chefer och medarbetare. Tillsammans kan man reflektera över uppdraget och vad det innebär att vara statsanställd. Myndighetens uppdrag i instruktion, regleringsbrev eller särskilda beslut behöver konkretiseras och operationaliseras. Det kan finnas goda skäl att både ledning och medarbetare deltar i detta arbete.