Nätverksmöte 16 juni 2021

Nätverksmöte 16 juni 2021

Att hantera rekommendationer efter granskning

Under 2017 och 2018 granskades Polismyndigheten av Europarådets organ ”Group of States Against Corruption (GRECO)". Granskningen utmynnade i en rapport med ett antal rekommendationer för att stärka arbetet mot korruption i verksamheten. Polismyndigheten har under åren som följt arbetat med att implementera dessa rekommendationer.

Program

Polismyndigheten berättar om granskningen och hur det har varit att arbeta med rekommendationerna som följde. Vilka utmaningar och möjligheter har uppstått under vägen.

Staffan Andersson, docent i Statsvetenskap och korruptionsforskare vid Linnéuniversitet kommenterar rekommendationerna och Polismyndighetens arbete utifrån ett forskningsperspektiv.