Nätverksmöte 8 juni 2022

Nätverksmöte 8 juni 2022

Öppenhet som medel mot korruption

 

På nätverksmöte fokuserar vi på olika aspekter av öppenhet och hur det kan bidra till att avslöja och förebygga korruption och oegentligheter.

Medverkar gör Björn Hallberg, utredare från Fackförbundets ST som berättar om rapporten Tyst stat där ST bland annat konstaterar att många avstår från att framföra kritik mot verksamheten på sin arbetsplats och att det finns en rädsla från att slå larm externt. Medverkar gör också kammarrättslagman Peder Liljeqvist som på regeringens uppdrag undersökt förutsättningarna för medier och allmänhet att granska hanteringen av covid-pandemin. Magnus Fredriksson, forskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet reflekterar över de problem och utmaningar som kan uppstå när myndigheter behöver kommunicera med sin omgivning. 

Tid: 8 juni 2022 kl. 14.30-16.00.
Plats: Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm alternativt digitalt. 

Målgrupp: Mötet är för medlemmar i Myndighetsnätverket mot korruption. 

Vid frågor kontakta Joel Degols eller Johan Mörck