En helt annan värld

En helt annan värld

Liam kommer första dagen till nya kontoret. Han känner sig trygg och lugn han kan ju jobbet. Han har gjort ungefär samma sak i sex år på ett annat av myndighetens kontor. Skönt att behålla något bekant efter att ha brutit upp och flyttat långt bort.

Efter några veckor är han inte lika nöjd längre. På det här kontoret jobbar man helt annorlunda. Det är som en helt annan värld mot vad han är van vid. Chefen har bestämt att man ska jobba teambaserat för att minska sårbarheten. Men Liam är van vid att ha full kontroll på sina ärenden. Nu kan andra i gruppen vara inne i samma ärenden.

Han tycker att det är ineffektivt och rörigt. Det är inte heller riktigt samma process tycker han. Smågrejer som görs på ett helt annat sätt än han är van vid och han tycker inte att kvaliteten blir lika bra. Likabehandling tycker han är viktigt men han inser allt mer hur olika liknande ärenden handläggs i myndigheten. Han undrar om det verkligen blir rätt.

I början tyckte chefen och de nya kollegorna att det var intressant att höra om skillnaderna. Nu blir de däremot ofta upprörda över att han ständigt ifrågasätter och ibland gör saker på sitt sätt.

Liam blir mer och mer frustrerad. Det här blev inte alls som han hade tänkt sig. Han som alltid har trivts med sitt jobb på myndigheten tidigare.

Han saknar också den goda stämningen och allt kul han och de tidigare kollegorna gjorde på fritiden. Han pratar ofta nostalgiskt i lunchrummet om den gamla arbetsplatsen. En dag kan inte Mia hålla sig längre och frågar om han inte funderat på att ta seden dit han kommer istället för att hålla sig fast i det gamla.


Diskutera

  • Vad är problematiskt i den här situationen?
  • Hur skulle du göra om du var Liam?