Egen firma

Egen firma

”Varför ska jag behöva redovisa det? Det handlar faktiskt om mitt privatliv!” Christina blänger på sin chef Anna med vresig blick. ”Du förstår väl att det spelar roll” säger Anna och försöker förklara att hon verkligen respekterar Christinas privatliv men ibland måste man ställa frågor ändå.

”Jag hörde att du pratade om att du hade ett eget företag som sysslar med revision och eftersom du arbetar som revisor här så kan det vara fråga om en bisyssla. Det måste du i så fall redovisa för myndigheten.”

”Vad jag gör på min fritid har inte ni med att göra. Jag löser mina arbetsuppgifter och du är nöjd med min arbetsinsats, så låt bli att rota i det som inte angår dig” fräser Christina.

Anna vet inte riktigt hur hon ska bemöta Christina och ber henne därför att gå och prata med chefjuristen Ali. Christina stönar inombords men traskar iväg till Ali för att få det överstökat.

Ali är inte direkt Christinas favorit. Som alla jurister hon känner är han torr, tråkig och långrandig. Hänvisar i det oändliga till paragrafer hit och dit och så är det detta eviga ”å ena sidan och å andra sidan”. Christina känner sig uttråkad redan innan hon kommer fram till Ali.

”Bisysslor” säger Ali ”det är som huvudregel tillåtet, men det finns vissa undantag och dessa regleras i 7 a- d §§ LOA. Han pratar på i det oändliga tycker Christina. ”Förtroendeskadlig… arbetshindrande… konkurrens…”, det är så trist att Christina nästan somnar stående.

”Jag har till exempel själv en bisyssla.” säger Ali avslutningsvis. ”Jag håller klätterkurser och föredrag om klättring. Det redogjorde jag för när jag anställdes och så fyllde jag naturligtvis i blanketten till personalakten. Har du sett mina klätterbilder?” Innan Christina hinner protestera har Ali tagit fram sin egen webbplats med bilder från senaste klätterresan i södra Frankrike. Alis entusiasm för klättring är svår att stå emot.

När hon går därifrån har hon huvudet fullt av bilder med hissnande utsikt, lodräta bergsväggar, brunbrända armar och ben och smidiga starka muskler. ”Ali – han som verkar så tråkig” tänker Christina och undrar om hon faktiskt hade anmält sig till en klätterkurs? ”Men vad sa han egentligen om bisyssla?”


Diskutera

  • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
  • Vilka bisysslor skulle kunna vara ett problem i vår verksamhet?