Kollega blir konsult

Kollega blir konsult

Ledningen på en statlig myndighet har beslutat att alla medarbetare ska gå en jämställdhetsutbildning. Tidigare fanns kompetensen internt på HR-avdelningen, men i våras lämnade den medarbetaren myndigheten för en forskningstjänst inom jämställdhetsområdet.

Du är personalchef och får därför i uppgift att hitta en lämplig leverantör som kan genomföra utbildningsinsatsen.

Över en lunch med din tidigare medarbetare berättar du om utbildningsinsatsen och passar på att be om idéer till upplägg och även en prisuppskattning. Han känner ju till precis vilka särskilda utmaningar och vilken historik som finns i organisationen så alla idéer ligger helt i linje med vad du har tänkt dig.

Däremot överraskar han dig med att erbjuda sig att ta uppdraget. Han har en enskild firma och får ta den typen av uppdrag vid sidan av sin tjänst på universitetet. Han föreslår en ersättning som vida understiger dina egna kalkyler; tio halvdagstillfällen för 110 000 kronor!


Diskutera

  • Ser du något problematiskt med den här situationen?
  • Vad skulle du göra?

Dilemmat är skrivet av Upphandlingsmyndigheten.