Ge alla samma chans?

Ge alla samma chans?

Amina ansvarar för upphandlingen av myndighetens nya ärendehanteringssystem. Ledningen och medarbetarna har stora förväntningar på att alla myndighetens problem ska lösas med det nya systemet.

Det ska bli högre kvalitet, mer effektivitet och mindre administration. Kort sagt, allt ska bli bättre och helst ganska billigt.

Det är svårt att få in alla behov som kom fram i förstudien till en kravspecifikation, men Amina tycker att det är kul och utmanande att få till det. Hon har ju lyckats förr.

När inbjudan kommer från Bolaget, den ledande leverantören på marknaden, att visa sitt system och presentera vad de kan erbjuda, blir Amina riktigt sugen på att gå. Kanske kan hon få inspiration till kravspecifikationen eller träffa någon annan från offentlig sektor att bolla med?

Hon känner sig ju rätt ensam med kravspecifikationen, i myndigheten finns det inte så mycket kunskap om it-system och upphandling. Chefen har ju gett henne rätt fria tyglar att lösa uppgiften på bästa sätt.


Diskutera

  • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
  • Vilka råd ger du till Amina om hur hon ska agera?