I skrivande stund

I skrivande stund

”Ingår det här verkligen i mina arbetsuppgifter?” Lisa var arg och brydde sig inte om att det märktes. Hon var Anders nyaste medarbetare och han hade aldrig sett henne visa sin ilska på det här sättet.

– Pol-sakaren driver mig till vansinne. Nog för att mitt jobb är att hjälpa honom men det kan väl inte vara samma sak som att jag ska göra hans jobb.

– Vad är det som har hänt? frågade Anders.

– Han bad om ett underlag till en debattartikel och han fick ett underlag till en debattartikel. Han var jättenöjd och ögnade snabbt igenom det. Sen sa han att det bara behövde ”knorras till lite” där jag hade markerat med xxx. När jag fixat det skulle jag skicka den för godkännande till honom. Men det var ju inte för skojs skull jag X-markerat. Det var ju för att lämna plats för politiken. Jag kan ju inte veta vad statsrådet tycker i en viss fråga. Och får han som är polsak verkligen göra den här typen av beställning?

Anders log inombords men aktade sig noga för att låta det synas. Han visste precis vad Lisa menade och hade varit i den sitsen oräkneliga gånger. Men hur skulle han hantera den här frågan på rätt sätt?

Lisa gav sig inte.

– Men är det här verkligen rimligt? Han vill att det ska vara färdigt till imorgon.


Diskutera

  • Ser du något problematiskt i den här situationen?
  • Vad skulle du göra om du vore Anders, Lisas chef?
  • Vad skulle det kunna leda till?
  • Vad drar du för paralleller till denna situation?