Övningar om den statliga värdegrunden

Övningar om den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer. Vi inleder med en övning där ni kan diskutera innehållet i principerna på en övergripande nivå.

Den statliga värdegrundens principer: Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt, Effektivitet och service.

 

  • Vad står de olika principerna för?
  • Vad betyder principerna för vårt uppdrag och i vår verksamhet?
  • Vilka andra styrdokument/policyer finns hos oss? Hur relaterar de till den statliga värdegrunden?
  • Hur arbetar vår myndighet med principerna? Är de integrerade i vår verksamhet?

Handledning till samtalsledare

Utgå gärna från skriften Den statliga värdegrunden för att diskutera frågorna. En viktig del för att göra den statliga värdegrunden lättare att förstå och ta till sig, är att hitta konkreta exempel från den egna verksamheten. För dig som är samtalsledare kan det vara bra att fundera igenom frågorna innan diskussionen äger rum. Kan du komma på egna exempel från just er verksamhet så underlättar det diskussionerna.

Extrafrågor

  • Är någon eller några av principerna mer dominerande i vår verksamhet? Vad får det för konsekvenser?
  • I vilka konkreta situationer i vår verksamhet kan två eller fler principer krocka? Vad gör vi då? Hur löser vi det? Vilken prioriteras och varför?