Utbildningar från andra myndigheter

Utbildningar från andra myndigheter

Här har vi samlat länkar till utbildningar som andra myndigheter tagit fram.

Arbetsgivarverkets utbildningar

Arbetsgivarverket erbjuder webbutbildningar som främst riktar sig till ledare i staten. 

Ekonomistyrningsverkets utbildningar

Ekonomistyrningsverket (ESV) erbjuder webbutbildningar inom området statlig styrning. Utbildningarna riktar sig till dig som arbetar på myndighet.

Forum för levande historia utbildar i bemötande och motverka rasism

Forum för levande historia har flera webbutbildningar som bland annat ger kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande samt rasism och likvärdigt bemötande. Fortbildningarna innehåller filmer, bemötandesituationer, faktatexter och reflektionsfrågor och vänder sig till anställda i offentlig sektor.

Försäkringskassans bildspel om den statliga värdegrunden (PDF)

Försäkringskassan har tagit fram dels ett bildspel som introducerar den statliga värdegrunden och ett mer omfattande material för temadiskussioner om de sex principer som vägleder oss som jobbar i staten. Bildspelet innehåller enkla bilder och tankeväckande inslag med syftet att ge en bild av de principer den statliga värdegrunden bygger på.

Skatteverkets utbildning i bemötande

Skatteverkets bemötandeutbildning tar upp både internt och externt bemötande där vikten av att lyssna, vara lyhörd och visa empati är nyckelord.