Nätverksmöte 29 september 2021

Nätverksmöte 29 september 2021

Genomförandet av visselblåsardirektivet - vad innebär det för myndigheterna?

Genom att inrätta en särskild rutin eller kanal för hantering av misstankar om korruption kan myndigheterna stärka sina möjligheter att upptäcka fel och brister. Det finns dock en risk för att de som slår larm drabbas av olika former av repressalier. Som en följd av EU:s visselblåsardirektiv har regeringen tagit fram ett lagförslag för att införa reglerna i svensk rätt. Förslaget syftar också till att öka tryggheten för personer som slår larm.

På nätverksmötet får vi veta mer om regeringens lagförslag och vad det kommer att betyda i praktiken. Vi får också ta del av några myndigheters erfarenheter av att inrätta och hantera visselblåsarfunktioner.

Program
Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé berättar om regeringens förslag.

Naiti del Sante, arbetsrättsjurist på Arbetsmarknadsdepartementet som arbetar med lagförslaget, pratar om de praktiska konsekvenserna av de nya reglerna.

Dessutom får vi ta del av några myndigheters erfarenheter av visselblåsarfunktioner. Bland annat medverkar Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sjöfartsverket. 

Nätverksmötet är den 29 september kl 13.00-14.30 för medlemmar och sker digitalt via Zoom.

Har ni några funderingar vad gäller de nya reglerna, kontakta karl.malm@statskontoret.se eller johan.morck@statskontoret.se.