Filmer

Filmer

Här finns filmer inom ämnet en god förvaltningskultur. De kan användas som diskussionsunderlag på medarbetardagar, arbetsplatsträffar, enhetsmöten eller som introduktion för nyanställda.