Att arbeta mot korruption innebär att motarbeta brottsliga handlingar och olämpliga beteenden. En god förvaltningskultur är ett motmedel mot korruption.

Handlingsplan mot korruption

Vad är korruption och skrift