Fri åsiktsbildning

Fri åsiktsbildning

Varje medborgare har rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Det gäller också dig som är anställd i staten.

Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn

Alla medborgare ska ha insyn och möjlighet att granska myndigheters verksamhet. Offentlighetsprincipen innebär att myndigheter ska vara öppna och transparenta i sina beslutsprocesser och sin verksamhet. Som statsanställd behöver du dokumentera dina överväganden och beslut i allmänna handlingar, dessa är offentliga och kan begäras ut av medborgare.


”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning” - 1 kap. 1 § andra stycket regeringsformen

Meddelarskyddet för dig som statsanställd

En viktig del av öppenheten är att du som statsanställd ska kunna berätta om missförhållanden och saker som händer på din myndighet. Därför har du meddelarfrihet, du har rätt att lämna uppgifter till en journalist om syftet är att publicera. Du skyddas också som källa genom att journalisten inte får berätta vem du är. Din arbetsgivare får inte försöka ta reda på vem som lämnat uppgifterna. eller straffa den som pratat med media.