Ett kontinuerligt arbete med den statliga värdegrunden, där ledare i staten visar vägen, skapar förutsättningar för en god förvaltningskultur.

Vad är god förvaltningskultur?