En god förvaltningskultur väver samman den formella styrningen med organisationskulturen

En god förvaltningskultur väver samman den formella styrningen med organisationskulturen

En god förvaltningskultur väver samman det som vi beskriver som struktur och organisationskultur. Även om vi skiljer på de två begreppen så är gränserna mellan dem inte alltid tydliga.

Det är heller inte önskvärt att helt skilja på strukturen och organisationskulturen som två separata företeelser, eftersom de tillsammans har så stor betydelse för verksamheten som helhet.

När din myndighet arbetar med den egna förvaltningskulturen handlar det alltså om att fokusera på samspelet mellan å ena sidan den formella styrningen och å andra sidan de informella regler, sociala normer, antaganden och faktiska ageranden som kan rymmas inom organisationens kultur.