Struktur och kultur har betydelse

Struktur och kultur har betydelse

Både strukturen och organisationskulturen har betydelse för myndighetens verksamheter. Omvandlingen av regler till praktisk handling är inte alltid given. Många olika faktorer påverkar hur vi som tjänstepersoner agerar i en organisation.

Vi påverkas inte enbart av formell styrning som regler, riktlinjer och organisering. Vi påverkas även av sociala normer, sedvänjor och föreställningar. Vi kallar dessa två delar för struktur och organisationskultur.

Bild som visar människors agerande i förhållande till struktur och organisationskultur

Ibland präglas en verksamhet av en organisationskultur där informella regler har mer betydelse än strukturen, det vill säga de formella reglerna. Du kan då agera utifrån sociala normer och sedvänjor snarare än regler och interna riktlinjer. Ibland finns det problem i strukturen som bidra till det, exempelvis att styrningen är otydlig eller till och med okänd. Ibland är regelverken så pass omfattande att det är svårt att förhålla sig till dessa. Då riskerar du att agera utifrån de informella reglerna i stället.