Statskontoret främjar arbetet för en god förvaltningskultur och mot korruption i staten.

Vad är god förvaltningskultur?

Aktuellt innehåll

Verktyg för att arbeta med god förvaltningskultur

Aktuellt innehåll