Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Statskontoret står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur forvaltningskultur.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen forvaltningskultur.se är utvecklad efter direktiven i WCAG 2.1 och uppfyller till stor del kraven på tillgänglighet. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. I avsnittet Information om webbplatsens tillgänglighet får du mer detaljer om detta.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från forvaltningskultur.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till registrator@statskontoret.se

ring 08-454 46 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Du kan kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till registrator@statskontoret.se

ring 08-454 46 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se (extern länk)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

  • PDF-filer framtagna före 2020 är inte tillgänglighetsanpassade. Exempelvis kan etiketter och alt-texter till bilder saknas vilket gör dem svårare att ta till sig med skärmläsare.  
  • För vissa länkar är det inte tydligt om den leder till en extern sida, samt om den öppnas i ett nytt fönster eller inte. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll. Detta innefattar dokument som tagits fram av annan part än Statskontoret, exempelvis presentationer från externa föreläsare. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av forvaltningskultur.se.

Senaste bedömningen gjordes den 12 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 oktober 2020.