Skapa en gemensam förståelse för myndighetens uppdrag, mål och roll i samhället

Skapa en gemensam förståelse för myndighetens uppdrag, mål och roll i samhället

Bristande samsyn om uppdrag, mål och roll i samhället kan leda till intern målkonkurrens, ineffektivitet eller en så kallad informell regelkultur. Ett sätt att undvika det är att ledningen och medarbetarna har olika former av samtal för att utveckla en bättre samsyn om uppdraget.

Men det får inte gå för långt. En del myndigheter tar fram egna värdeord eller värdegrunder för att åstadkomma detta. Det kan finnas argument för att ta fram ett sådant kommunikationsmaterial eftersom det kan förena ledare och medarbetare i en gemensam syn på myndighetens uppdrag. Men det finns en uppenbar risk att sådana värdeord står i konflikt med de principer som den statliga värdegrunden representerar, eller med andra regler.

Det kan också vara förvirrande för anställda att navigera genom en uppsjö av styrsignaler som riskerar att uppfatta att de egna värdeorden har samma status som allmänna regler. Därför är det viktigt att myndighetsledningar är återhållsamma med att skapa egna värdeord eller värdegrunder och tydligt skiljer på sådana värdeord och de formella reglerna.