Verktyg för att arbeta med god förvaltningskultur

Vi utvecklar kunskap och stöd för myndigheter att aktivt skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur. Med hjälp av verktyg som handböcker, utbildningar och dilemman att diskutera omsätts kunskap till praktik i verksamheten.

Skrifter och dilemman

Innehåll

"Viktigt med öppen kultur och att ständigt arbeta med frågorna"