Hur gör andra?

Hur gör andra?

Myndighetschefer och chefer i statsförvaltningen berättar om hur de arbetar praktiskt med förvaltningskultur, korruption, värdegrund och ledarskap i sina organisationer.