Den statliga värdegrunden ett stöd i förändringsarbete

Den statliga värdegrunden ett stöd i förändringsarbete

Swedacs arbete ska bidra till att produkter och tjänster uppfyller krav på säkerhet och kvalitet. Det sker inom bland annat ackrediterade verksamheter inom vitt skilda områden som exempelvis mat, medicin och kemi.

Många i myndigheten arbetar med tillsyn i rollen som bedömningsledare. De reser land och rike runt, även internationellt, för att se till att ”kunder” (de organisationer som är ackrediterade) följer de standarder och krav som finns. Totalt har myndigheten drygt 100 fast anställda medarbetare och cirka 300 konsulter, så kallade tekniska bedömare på deltid. Många i myndigheten rekryteras från privat sektor.

Swedac har regelbundet myndighetsdagar där all personal samlas för utveckling och skapa samsyn i verksamheten. Där är den statliga värdegrunden ständigt närvarande som en ledstjärna för arbetet. Till och med fysiskt. Swedac har tryckt upp orden från den statliga värdegrunden på sex stora kuber som har en central placering på scenen.

– Vi synliggör den statliga värdegrunden hela tiden i olika interna sammanhang för att skapa förståelse för vilken kontext vi befinner oss i. Att Swedac är en del av familjen staten och hur vårt uppdrag hänger ihop med andra myndigheter i förvaltningen, säger Karolina Wikmyr, HR-chef på Swedac.

Ny GD, ny inriktning

När myndigheten fick en ny generaldirektör 2018 påbörjades ett förändringsarbete. Med orden ”framåt och utåt för att skapa nytta i samhället” vill man göra en förflyttning i verksamheten med mer fokus på effekten i samhället och mindre på interna processer och revidering bakåt. Mer fokus på framtiden och mindre på historien.

– I samband med att vi påbörjade arbetet med att arbeta framåt och utåt och skapa ökad samhällsnytta tog vi bort våra självpåhittade värdeord och ersatte dem med de sex gemensamma principerna i den statliga värdegrunden, säger Karolina Wikmyr.

Den statliga värdegrunden har därefter varit grundstenen för förändringsarbetet och den interna utvecklingen har rullat vidare. 2022 höll Statskontoret en workshop om god förvaltningskultur för Swedacs ledningsgrupp för att utveckla arbetet ytterligare. Hela ledningsgruppen var samlad på huvudkontoret i Borås.

– Variationen i workshoppen med allt från kunskap om kulturen och strukturens betydelse för en god förvaltningskultur till att diskutera verklighetsnära dilemman var mycket uppskattat av hela ledningsgruppen, säger Karolina Wikmyr.

Swedac använder även webbutbildningen Din roll i staten – gemensamma spelregler i sitt arbete med god förvaltningskultur där alla nyanställa i myndigheten går utbildningen i sitt introduktionsprogram. Under 2024 har Swedac också som målsättning att alla anställda i myndigheten ska genomgå webbutbildningen.