Workshop

Workshop

Vi erbjuder workshoppar för myndigheter som vill utveckla sitt arbete med den statliga värdegrunden, god förvaltningskultur och anti-korruption.

Workshopparna vänder sig främst till ledningsgrupper och personer i ledande befattningar som i sin roll har ett särskilt ansvar för arbetet med att bygga en god förvaltningskultur i myndigheten.

På workshopparna ges möjlighet att reflektera över rollen som statsanställd och vad det innebär att vara chef i staten, diskutera vad värdegrundens principer innebär i den egna verksamheten och hur ett arbete för en god förvaltningskultur och mot korruption skulle kunna bedrivas.

Vi genomför workshoppen hos er där vi delar med oss av Statskontorets kunskap och erfarenheter. Tyngdpunkten i upplägget ligger på reflektion och diskussion. Det är först i diskussionerna om den egna verksamheten som innehållet i Statskontorets verktygslåda kommer till praktisk användning. Förberedelserna sker gemensamt för att identifiera relevant innehåll och form utifrån er verksamhet och era förutsättningar.

Workshopparna kan ha olika syften beroende på era behov. De kan exempelvis fungera som inspiration, fortbildning eller vara ett startskott för att påbörja ett utvecklingsarbete i frågorna. Eller för att få en fördjupning i ett arbete som redan pågår. Vi har möjlighet att anpassa ett upplägg utifrån era behov.

Vill du veta mer eller boka en workshop, välkommen att kontakta oss på forvaltningskultur@statskontoret.se