God förvaltningskultur

God förvaltningskultur

En god förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrunden. Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning.

Den statliga värdegrunden och andra rättsliga principer ligger till grund för hur myndigheter ska tolka och bryta ner sitt uppdrag från regeringen i konkreta arbetsuppgifter i verksamheten. Myndigheterna omvandlar successivt regler och formell styrning till praktisk verksamhet och till hur du agerar som tjänsteperson 

Illustrationen nedan visar en del av den demokratiska styrkedjan och hur arbetet med god förvaltningskultur passar in i den.

Illustration: "Den statliga värdegrunden och andra rättsliga principer" finns i botten, ovanpå det rutor med texterna "Uppdrag", "Styrning och strategier" och "Beteenden". En pil från dessa pekar upp på rutan "Medborgare"