Integritetspolicy

Integritetspolicy

Statskontoret är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats, samt i utskick per e-post. 

Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter (e-postadress) som samlas in när du prenumererar på vårt e-postnyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Länk för avanmälan finns i varje nyhetsbrev. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga för framställan av deltagarlista, utskick av bekräftelser och utvärderingsenkäter. I de fall kostnader uppkommer på våra kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

På webbplatsen används även så kallade cookies, i enlighet med vår policy om cookies som du hittar här. 

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter ska ske på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som de var avsedda för när de samlades in.

Statskontoret kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare. 

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Statskontoret, oavsett om dessa har samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Du kan ha rätt att begära rättelse om du anser att Statskontoret behandlar dina uppgifter felaktigt eller radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig, om dessa uppgifter inte måste bevaras på grund av annan författning som till exempel enligt regler om allmän handling och arkivering.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud är Johan Hultgren. Om du har synpunkter på behandlingen eller av annan anledning vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud gör du det enklast via e-post: johan.hultgren@statskontoret.se.

Vill du skicka brev är vår postadress:

Statskontoret
Box 396
101 27 Stockholm

Du har också rätt att vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. 


Denna integritetspolicy gäller från om med 2020-10-12. Uppdaterad 2020-10-12.

Statskontoret kan komma att uppdatera och ändra denna integritetspolicy.