Ledare i staten behöver kontinuerligt främja normer som understödjer verksamhetens uppdrag och mål

Ledare i staten behöver kontinuerligt främja normer som understödjer verksamhetens uppdrag och mål

En myndighetsledning som vill verka för en organisationskultur som infriar de förväntningar och uppfyller de krav som ställs på myndigheter behöver också arbeta för att stärka önskvärda sociala normer i sin verksamhet.

Det är särskilt viktigt att arbeta för att det inte ska uppstå situationer där andra normer och sedvänjor utgör en risk för verksamheten. Det kan exempelvis handla om att arbeta för att skapa en god intern kommunikation, vara öppen kring problem och misstag eller skapa möjligheter för medarbetare att vara delaktiga i diskussioner om verksamheten.

Du som ledare kan också själv visa vilka beteenden och förhållningssätt som är önskvärda genom hur du agerar. Ett närvarande ledarskap som är öppet för återkoppling kan minska rädslan för andra att lyfta svåra frågor och att engagera sig i samtal om avvikelser och fel.

I en organisationskultur där det finns en öppenhet mellan olika organisatoriska nivåer kan skapa förutsättningar för att information färdas mellan nivåerna. På så sätt kan du som chef eller ledare få värdefull information om de sociala normer som råder på arbetsplatsen och varför den formella interna styrningen inte får genomslag.