Etiska koder

Etiska koder

Ett sätt att omsätta den statliga värdegrunden till mer konkreta förhållningssätt för de anställda är att skriva en etisk kod för myndigheten. Den sammanfattar hur de anställda ska agera och förhålla sig till varandra och till medborgarna.

Kompass

Syftet med etiska koder är att stödja medarbetarna i det dagliga arbetet, inspirera till samtal och göra det lätt att göra rätt. De etiska koderna bygger på den gemensamma statliga värdegrunden och på myndigheternas interna styrdokument.


Vi ska uppträda på ett sätt som bidrar till samhällsnytta och till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.-Ingrid Eiken Holmgren, Generaldirektör Statens fastighetsverk

 

Några exempel på hur en etisk kod kan se ut