Styr med värderingar

Styr med värderingar

För att kunna se videon behöver du tillåta funktionella cookies. Du kan ändra dina inställningar här.

Tomas Brytting är professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal högskola. Här berättar han om:

  • varför vi bör ägna oss åt att styra med värderingar och vilka krav ställer det på ledaren
  • sambandet mellan värderingar och kultur
  • hur man kan förstärka och förändra en organisationskultur, och framförallt hur bör man inte arbeta.

Tips på hur du kan använda den här filmen

Förslag på diskussionsfrågor

  • Har vi en värdegemenskap på vår myndighet/vår enhet? Vilka värderingar är viktiga i vår verksamhet?
  • Överensstämmer våra värderingar med våra interna regelverk? Hänger det ihop? Har vi organisatorisk integritet?
  • Hur arbetar vi med värderingar och kultur i vår myndighet? Uppifrån och ner eller nerifrån och upp?
  • I vilka situationer är det svårt att följa värdegrunden i det dagliga arbetet?

Förberedelser

Vi rekommenderar att du som vill använda våra filmer avsätter tid till att titta på filmen och fundera på om våra förslag på diskussionsfrågor och övningar passar din verksamhet. Kanske du kommer på att helt andra frågor eller upplägg skulle vara mer intressanta i din grupp när du ser filmen. Att låta diskussionen utgå från verkliga och vardagsnära situationer och deltagarnas egna erfarenheter gör det lättare för deltagarna att se nyttan med diskussionen.

Deltagarna behöver inte förbereda sig innan de ser filmen.

Förbered dig som diskussionsledare genom att se filmen och välj en eller flera frågor som du vill diskutera. Tidsuppskattning per fråga 20 minuter. Fundera på om du behöver uppdatera dig på någonting innan diskussionen, till exempel myndighetens värdegrund, etiska policy eller liknande.

Förslag på genomförande

Vi föreslår att ni diskuterar frågorna i bikupor. Dela in i mindre grupper med tre till fyra deltagare i varje grupp. Grupperna får en kortare tid på sig att ”surra” kring frågan och återsamlas för att kort redovisa vad man kom fram till eller vad man tyckte i frågan.