Myndighetschefer berättar om den statliga värdegrunden

Myndighetschefer berättar om den statliga värdegrunden

För att kunna se videon behöver du tillåta funktionella cookies. Du kan ändra dina inställningar här.

Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger grunden för en god förvaltning; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Som statsanställd behöver du känna till och följa dessa principer.

Vad innebär begreppen? Några myndighetschefer berättar.

Syntolkad version av filmen