God förvaltningskultur i praktiken

God förvaltningskultur i praktiken

Vi har undersökt hur myndigheter arbetar för att uppnå en god förvaltningskultur och vilka utmaningar och möjligheter de ställs inför i det arbetet.

Studien visar att det enligt samlade erfarenheter finns fyra faktorer som är centrala för arbetet för en god förvaltningskultur. De är:

  • samsyn om uppdraget,
  • intern styrning,
  • ledarskap och medarbetarskap,
  • utbildning och fortbildning.

För att upptäcka och förebygga korruption är det även centralt att utgå från en analys av myndighetens korruptionsrisk.