Nästa möte

Nästa möte

Nätverksmöte 25 november 2020

Hur små och medelstora myndigheter kan arbeta effektivt mot korruption


Alla myndigheter ska bedriva sin verksamhet enligt gällande lagar och regler och på ett objektivt, proportionerligt och effektivt sätt. Detta innebär att alla myndigheter också aktivt ska motverka korruption och oegentligheter i verksamheten. Detta kan vara en extra utmaning för små och medelstora myndigheter. Arbetssätt och rutiner som passar i större sammanhang är kanske inte alltid möjliga eller lämpliga att använda i en mindre myndighet. Det är därför viktigt att hitta sätt som gör det möjligt att göra ett bra arbete även med begränsade resurser. Ett sådant sätt kan vara en utökad samverkan mellan mindre och medelstora myndigheter.

Program

Ekonomistyrningsverket och Exportkreditnämnden berättar om sina utmaningar och delar med sig av sina erfarenheter om hur man kan göra ett bra jobb även om man är en liten myndighet.

Därefter diskuterar vi vad små och medelstora myndigheter skulle kunna samarbeta om när det gäller arbetet mot oegentligheter och korruption och hur Statskontoret skulle kunna stödja ett sådant arbete.

För dig som är myndighetens representant i nätverket, anmäl dig senast 18 november. 

Frågor, kontakta Martin Johansson