Kommentarer från kollegorna

Kommentarer från kollegorna

Johan är jurist och har jobbat i staten i många år. Av olika privata anledningar orkade han inte med sitt arbete som jurist och började som administratör på en annan myndighet.

Han presterar bra på det nya arbetet men avviker socialt genom att vara ganska tystlåten samtidigt som han inte drar sig undan helt. Han sitter hellre och fikar med juristerna på myndigheten än administratörerna och följer ofta med några av juristerna ut och äter lunch.

Till en början skämtar de andra administratörerna med honom och kallar honom för Juridikprofessorn. Johan upplever det först inte som illa menat, men successivt blir jargongen mer nedlåtande. Flera gånger får han höra anspelningar om att han inte passar på arbetsplatsen. Det sägs alltid skämtsamt och Johan har därför svårt att bemöta det.

Det blir allt fler elakheter och till slut är det nästan ingen som kommunicerar normalt med Johan. Johan mår allt sämre men tar inte upp det med sin chef Eva. När Eva är i närheten är kollegorna mer återhållsamma med kommentarer. Vid ett tillfälle råkar Eva ändå höra ett skämt som sägs på bekostnad av Johan. Eva ingriper inte men börjar misstänka att skämten är mer regel än undantag.

Efter ett par dagar söker Johan upp Eva för att höra sig för om det finns möjlighet att få en tjänst på en annan myndighet i stället. Den stressade och inte särskilt närvarande Eva får då klart för sig att allt inte står rätt till.


Diskutera

  • Vad ser du som problematiskt i den här situationen? Varför?
  • Hur skulle du agera om du vore Eva, Johans chef?