Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap

Myndighetens ledning har det yttersta ansvaret för att skapa och upprätthålla en god förvaltningskultur.

Ledningen har flera verktyg för att påverka förvaltningskulturer, bland annat genom interna rutiner, riktlinjer och att chefer och ledning agerar som förebilder.

En god förvaltningskultur kräver också att medarbetarna tar ansvar, involveras i verksamheten och att de har förtroende för ledningen. Förtroendet mellan ledning och medarbetare kan beskrivas som smörjmedlet som gör att ledningen får genomslag för sina styrsignaler. Ett högt förtroende underlättar också för både chefer och medarbetare att lyfta och diskutera problem och svåra dilemman.

Närvarande chefer som kan stötta medarbetare i deras arbete har också bättre förutsättningar att motverka korruption. På en del myndigheter behöver chefer mer tid och kunskap för att kunna vara närvarande. Vissa chefer anser också att de inte har tillräckliga resurser till arbetet för en god förvaltningskultur, exempelvis för att diskutera den statliga värdegrunden med medarbetarna.

Läs mer om ledarskapet och medarbetarskapets betydelse för en god förvaltningskultur.