Internationella antikorruptionsdagen

Internationella antikorruptionsdagen

Den 9 december 2005 trädde Förenta nationernas konvention mot korruption (UNCAC) i kraft och den internationella antikorruptionsdagen instiftades. Det vill Statskontoret uppmärksamma med några lästips.

Vi har nyligen konstaterat att myndigheternas arbete går framåt men att det fortfarande finns mer att göra. Myndigheterna kan göra detta genom att säkerställa att verksamhet bedrivs på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. I det arbetet måste myndigheterna utgå från de grundläggande juridiska principerna i den statliga värdegrunden, de gemensamma principerna för en god förvaltning. Genom att myndigheterna rustar alla sina anställda, såväl chefer som medarbetare, med kunskaper om innebörden i den statliga värdegrunden minskar risken för fel och samtidigt ökar möjligheterna att upptäcka korruption och oegentligheter.

Undersökningar visar att vänskapskorruption och intressekonflikter är en särskild utmaning i Sverige. Detta är en svårupptäckt form av korruption. För att minska riskerna för sådana problem är det viktigt att myndigheterna samt alla chefer och medarbetare är uppmärksamma på jäv och bisysslor och följer de lagar som finns.

För att hålla arbetet mot korruption och oegentligheter vid liv är det viktigt att regelbundet prata om det och öva. Ett effektivt sätt att göra det på är att arbeta med så kallade dilemmaövningar.

En god förvaltningskultur är centralt för myndigheternas motståndskraft mot korruption. För att lyckas skapa en god förvaltningskultur i praktiken behöver myndigheterna arbeta aktivt och kontinuerligt på flera olika sätt samt lära av varandra.