Världen är liten

Världen är liten

Efter att annonseringstiden för din upphandling har löpt ut märker du att en av anbudsgivarna är föräldrarna till en god vän.

Du tänker att det finns en möjlig risk för jäv, men myndigheten du jobbar på är liten och du är den enda som är insatt i projektet.

När du försöker slippa ansvara för upphandlingen säger din chef att det inte finns någon annan som kan ansvara för upphandlingen på myndigheten. Samtidigt vet du att detta kan se illa ut om någon av leverantörerna upptäcker att du själv har haft ansvaret för upphandlingen.


Diskutera

  • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
  • Hur skulle du agera i den här situationen? Varför?