Riskområden för korruption

Riskområden för korruption

Myndigheter som är medvetna om sina risker kan hantera dem på ett mer effektivt sätt. Vi vet att störst risk för korrupt beteende uppstår där stora ekonomiska eller strategiska värden hanteras. Reflektera över vilka riskområden ni har på er myndighet och identifiera åtgärder som kan integreras i det dagliga arbetet.

Upphandling och inköp

Kontrakt för leverans av varor eller tjänster till myndigheter är ofta eftertraktade. Statsanställda med ansvar för upphandlingar är i en utsatt position när företag försöker påverka myndighetens beslut.

Utbetalningar

Statliga myndigheter betalar ut stora summor till lån, utlandsbistånd, forskningsstöd och andra bidrag till enskilda eller organisationer. Anställda kan utnyttja sin ställning till att betala ut för mycket eller till fel mottagare.

Inbetalningar

Inbetalningar kan bestå av skatt, avgifter och böter. Personer eller företag kan förmå tjänstemän att exempelvis godkänna för små inbetalningar.

Tillsyn, brottsutredning, forskning

Många myndigheters verksamhet kan få långtgående konsekvenser för individer, företag eller organisationer. Detta kan leda till att någon försöker påverka statsanställda att snedvrida utfallet genom att till exempel inte kritisera efter en tillsyn.

Känslig eller strategisk information

Många myndigheter har känslig information om enskilda eller organisationer som kan vara av värde för utomstående. Statsanställda kan lockas att lämna ut sådan information mot ersättning.

Tillstånd och certifiering

Olika typer av tillstånd kan ge fördelar eller möjligheter för enskilda och företag. Statsanställda kan exempelvis påverkas att ge tillstånd i strid med regelverket.