Rätt till service

Rätt till service

Vera och Vanja arbetar som servicehandläggare på ett litet kontor. Båda trivs på sitt jobb och svarar på alla frågor så utförligt och hjälpsamt som de kan. Men på senaste tiden har samma person börjat ställa många frågor, varje dag.

Personens frågor tar upp mycket av Vera och Vanjas tid, och personen är dessutom ganska svår att ha och göra med.

Vera har börjat känna sig besvärad, eftersom hon upplever att hon inte hinner med att besvara alla andra frågor lika väl som hon gjorde tidigare.

När hon pratar med Vanja säger hon ”äh, det förstår man ju, den här personen är en rättshaverist.” Vanja svarar därför kort och inte så hjälpsamt som hon annars skulle göra på personens frågor.

Vera är tveksam – har inte alla rätt att få svar, oavsett hur krångliga de är? Men, tillägger Vanja, personen har väl inte mer rätt till tid än andra?


Diskutera 

  • Vanja och Veras olika ståndpunkter.
  • Agerar du och dina kollegor lika vid sådana här situationer