Egen firma

Egen firma

”Varför ska jag behöva redovisa det?” Christina blänger på sin chef Anna. ”Du förstår väl att det spelar roll” säger Anna. ”Jag hörde att du pratade om att du hade ett eget företag som sysslar med revision och eftersom du arbetar som revisor här så kan det vara fråga om en bisyssla. Det måste du i så fall redovisa för myndigheten.”

”Jag löser mina arbetsuppgifter och du är nöjd med min arbetsinsats, så låt bli att rota i vad jag gör på min fritid” fräser Christina.

Anna vet inte riktigt hur hon ska bemöta Christina och ber henne därför att gå och prata med chefjuristen Ali. Christina suckar inombords men traskar i väg till Ali för att få det överstökat.

Ali är inte direkt Christinas favorit. Som alla jurister hon känner är han tråkig och långrandig. Hänvisar i det oändliga till paragrafer hit och dit och så är det detta eviga ”å ena sidan och å andra sidan”.

”Bisysslor” säger Ali ”det är som huvudregel tillåtet, men det finns vissa undantag och dessa regleras i 7 a- d §§ LOA. Han pratar på i det oändliga tycker Christina. ”Förtroendeskadlig… arbetshindrande… konkurrens…”, det är så trist att Christina nästan somnar stående.

”Jag har till exempel själv en bisyssla.” säger Ali avslutningsvis. ”Jag håller klätterkurser och föredrag om klättring. Det redogjorde jag för när jag anställdes och så fyllde jag naturligtvis i blanketten till personalakten. Har du sett mina klätterbilder?” Innan Christina hinner protestera har Ali tagit fram sin webbplats med bilder från sin senaste klätterresa.

När hon går därifrån har hon huvudet fullt av bilder med hissnande utsikt och lodräta bergsväggar. ”Ali – han som verkar så tråkig” tänker Christina. ”Men vad sa han egentligen om bisyssla?”


Diskutera

  • Vad ser du som problematiskt i den här situationen?
  • Vilka bisysslor skulle kunna vara ett problem i vår verksamhet?