Språkkunskaper

Språkkunskaper

Myndigheten lägger ut en tjänst med krav på akademisk utbildning, några års välmeriterad yrkeserfarenhet, samarbetsförmåga samt goda kunskaper i svenska språket.

Abbe som kom till Sverige som tonåring har läst på svenskt universitet och har några års yrkeserfarenhet kallas till anställningsintervju. Efter intervjun får han beskedet att hans språkkunskaper inte räcker för tjänsten.

Abbe pratar och förstår svenska utan problem men pratar med brytning.


Diskutera

  • Har Abbe blivit diskriminerad? Motivera.
  • Är det skillnad på att prata med brytning eller med en kraftig dialekt? Motivera.
  • Är vissa brytningar mer eller mindre accepterade? Vilka? Motivera.