Ledarskapets betydelse - tonen i toppen

Ledarskapets betydelse - tonen i toppen

Ledare och chefer är förebilder. Ledningens agerande visar vilka beteenden som är önskvärda i organisationen. Det är många gånger viktigare hur högsta chefen agerar än vad hen säger.

Om inte ledningen agerar i enlighet med till exempel myndighetens riktlinjer eller den statliga värdegrunden, sänder man signaler om att det är acceptabelt även för övriga delar av personalstyrkan att bortse från dessa regler och värderingar.

Det är viktigt att ledare och chefer arbetar långsiktigt för att främja en kultur som stärker rollen som statsanställd. Ledningen behöver också involvera medarbetarna i denna process. Målet är att hela myndigheten har ett förhållningssätt där den statliga värdegrunden införlivas i det vardagliga arbetet. I detta ingår bland annat  att de risker och dilemman som uppstår kan diskuteras löpande.