Rättelser i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning

Rättelser i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning

Till dig som laddat ner den tidigare version av skriften, innan den 13 december 2019, finns det två rättelser. 


På sidan 28 ska meningen:
"Om du bryter mot det här förbudet kan du bli skyldig att betala diskrimineringsersättning."

ersättas av meningen:

"Om du bryter mot det här förbudet kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning."

På sidan 29 ska meningen:
"Diskrimineringsombudsmannen (DO) konstaterade att det kunde utgöra diskriminering att upprätta ett sådant register med utgångspunkt i etniskt ursprung."

ersättas av meningarna:

"Diskrimineringsombudsmannen (DO) konstaterade att blotta existensen av ett register inte kan utgöra diskriminering, men det kan vara ett tecken på att etnisk profilering förekommer som arbetssätt. Ett sådant arbetssätt medför i sin tur en risk för diskriminering."