Myndighetsnätverk mot korruption

Myndighetsnätverk mot korruption

För att stärka arbetet mot korruption och andra oegentligheter driver Statskontoret ett myndighetsnätverk mot korruption. I dagsläget ingår cirka 200 myndigheter i nätverket.

Om nätverket

Syftet med myndighetsnätverket mot korruption är att främja och stödja lärande och erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter. Det ska i sin tur stärka myndigheternas förmåga att förebygga och hantera risker för korruption i den egna verksamheten. Nätverket ska bidra till att relevant kunskap och praktiska erfarenheter sprids och kommer alla i förvaltningen till del.

Målgrupp

Myndighetsnätverket mot korruption vänder sig till statliga myndigheter. Varje deltagande myndighet har en kontaktperson som är utsedd att företräda myndigheten i nätverket och vid nätverkets möten.

Nätverkets träffar

Nätverket eftersträvar ett aktivt deltagande i träffarna och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner i aktuella frågeställningar inom korruptionsområdet samtidigt som du delar med dig av erfarenheter från din egen myndighet. Temat för träffarna avgörs av vilka frågor och områden som nätverkets medlemmar önskar och har behov av.