Bara ett skämt?

Bara ett skämt?

En av dina kollegor drar återigen ett nedvärderande skämt om homosexuella under en fikarast. Vad gör du?

  1. Jag tar kollegan avsides efter rasten och påpekar det olämpliga i att dra denna typ av skämt.
  2. Jag skrattar med och går sedan tillbaka till mina uppgifter.
  3. Jag tittar efter om någon i gruppen verkar ta illa vid sig.
  4. Jag avbryter kollegan mitt i skämtet och påpekar det olämpliga i agerandet.
  5. Jag går till chefen och berättar om vad som inträffat. Detta är ju en chefsfråga.
  6. Jag säger något skämtsamt om ”värdegrunds-timeout” och hoppas att budskapet går fram.