En ny partner

En ny partner

Staffan har jobbat länge med att göra granskningar. Han kan frågorna utan och innan, och är stolt över att han utför sitt jobb sakligt och professionellt.

Då och då påminns de anställda om sin skyldighet att anmäla om de är jäviga i en fråga. Det är bra, tycker Staffan, men i verkligheten blir det ju sällan ett problem. Staffan har nog faktiskt aldrig hört talas om att någon av hans kollegor har avböjt ett uppdrag på grund av jäv.

Staffan har precis börjat dejta en ny kvinna, Stella. De har bara träffats i några månader, men det har gått väldigt bra och Staffan känner sig hoppfull. Det är extra roligt, eftersom Stella också arbetar med liknande frågor och verkligen förstår Staffan.

En dag får Staffan in ett uppdrag om att granska Stellas myndighet. Staffan tänker att han absolut skulle kunna genomföra uppdraget som vanligt. Men, tänker han, borde jag ändå säga till chefen, och helt enkelt låta någon annan ta uppdraget? Eller får det mig att framstå som oprofessionell? Vad skulle kollegorna, eller inte minst chefen, tycka om mig då?

Staffan bestämmer sig för att inte säga något – de har ju trots allt träffats så kort tid…


Diskutera

  • Ser du något problematiskt i situationen?
  • Blir situationen annorlunda om Staffans relation går att se, till exempel på Facebook?
  • Blir situationen annorlunda om Stella är Staffans brors flickvän?
  • Vad kan chefen göra för att underlätta för Staffan?
  • Skulle något liknande kunna hända i din verksamhet?