Gäller den statliga värdegrunden även på fritiden?

Gäller den statliga värdegrunden även på fritiden?

Det är vanligt att man har olika syn på om hur man som statsanställd bör agera på sin fritid. Diskutera gärna detta med hjälp av frågorna nedan.

  • Kan det du gör privat påverka din myndighet?
  • Spelar det någon roll vad du gör på fritiden så länge du sköter dina arbetsuppgifter?
  • Gör det någon skillnad om du är chef eller medarbetare?

Handledning till samtalsledare

Det är svårt att ge ett rakt svar på vad som gäller på fritiden. Alla medarbetare har till exempel yttrandefrihet och mötesfrihet. Som framgår i skriften Den statliga värdegrunden finns det gränser för dessa friheter (se sid. 23), men var den går måste bedömas från fall till fall. Vi kommer helt enkelt inte närmare än att säga att det finns gråzoner och att det krävs mycket för att arbetsgivaren ska kunna vidta åtgärder mot en medarbetare som använder sina fri- och rättigheter.

Extrafråga

  • Vilka beteenden eller handlingar som du utför på din fritid skulle kunna skada förtroendet för dig och din myndighet? Försök komma på exempel!