Din roll i staten – gemensamma spelregler

Din roll i staten – gemensamma spelregler

Utbildningen ska stärka din förmåga att hantera den särskilda roll som det innebär att vara statsanställd. Den riktar sig både till dig som är nyanställd i staten men också till dig som redan arbetar i staten och som vill friska upp dina kunskaper.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om det som är gemensamt för alla som arbetar statligt, oavsett verksamhet och roll. Innehållet tar sin utgångspunkt i den statliga värdegrunden. Genom utbildningen får du kunskaper om de regler och förutsättningar som styr arbete i staten. Kunskaper som är viktiga i din roll som statsanställd. Delar av innehållet kan också användas i myndigheternas arbete med en god förvaltningskultur.

Länk till webbutbildningen på statskontoret.se